Spaniel treff med NSK avd. Rogaland

Norsk Spaniel Klubb avd. Rogaland har i 2020 leid Rogaland hundepark på Bråstein/ Sviland hver onsdag. Dette er jeg Siv medansvarlig for så her er vi hver onsdag kveld vi har muligheten til. Vi har i forkant av sosialtreffet Utstillingstrening for klubbensmedlemmer. Her er både jeg Siv og Maiken med i utstillingskomiteen til avdelingen og er med på å arrangere disse treningene med Bente Aase Duckett som er både leder og med i utstillingskommiteen.