Øvelse gjør mester!

Molte:

Det er stor forskjell på å trene med dummy og and, enn å være på vanlig jakt. Trening med dummy og and har gått greit og hun viser stor interesse. Men når det kommer til andejakt var saken helt annet. Det var til å begynne med veldig vanskelig å få henne til å ta anden. Hun var både nyskjerrig og skeptisk på samme tid. Men etter noen forsøk tok hun gladlig tak i anden og bar den med stolthet. Apport i vann er ikke problem, vi har bare trent med kald fugl og dummy men jakt instinktene er der uten tvil.

Vi har og prøvd molte på jakt på and på kvelden og det viste seg å være mer problematisk. Hun var ikke like villig til å apportere da hun ikke så hvor anda falt. Men dette er ikke noe som beskymrer oss da vi vet at Molte er ung og ikke ferdig trent så vi gleder oss til neste gang og i mellomtiden jobber vi hardt for å oppnå målene vi setter oss.

land apport

Etter trening, nyter Kida tørketiden i sola.

Kida og Molte leker i vannet etter trening.

Bedre seint enn aldri

Kida:

Kida har enda ikke fått vært med på jakt grunnet drektighet. Men vi har i hele sommer trent på land og i vann. Kida ble ikke introduksert for noen form for vilt før i fjor høst. Dette har gjort at Kida var en del skeptisk i begynnelsen, både til fugl og til skank. Men vi tok tiden med ro og eksopnerte henne for dette over litt tid så nå er det ikke lenger et problem. Hun har slitt litt med det å stole på seg selv og vegret seg for å svømme men alt tyder på at det er borte. Hun var på svømmetur helt til september, ble litt for kaldt både på land og i vann så vi venter til våren. Da kan vi heller ta opp treningen igjen. Nå skal Kida få en velfortjent pause til vår og forsommer 2018. Da tar vi opp trening på blodspor, apport og feltsøk, ikke minst jaktlydighet. Det er like viktig er jaktlydighet🙂som resten av trenignene.

Gleder meg til mye trenning og jakt neste år.